Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit meer te werken!

persoonlijkheidsvragenlijst OPQ

Exterkate Coaching is gecertificeerd voor het afnemen van OPQ-testen van SHL. De Occupational Personality Questionnaire (OPQ32i) is wereldwijd de meest gebruikte persoonlijkheidsvragenlijst, zeer valide, betrouwbaar, een efficiënt instrument en gericht op het functioneren in werksituaties. Met de OPQ worden voorkeuren gemeten ten aanzien van relaties met mensen, denkstijlen, gevoelens en emoties binnen de werkcontext. De OPQ test is een waardevol instrument voor coaching bij werkgerelateerde problematiek, loopbaanontwikkeling en outplacement.


Rapportages

Assessment Support Rapport

  • Persoonlijk rapport: Het beschrijft de resultaten op de verschillende onderdelen op een relatief genuanceerde en persoonlijke wijze. In de praktijk blijkt dat kandidaten het erg prettig vinden om de resultaten te zien nadat ze een vragenlijst hebben ingevuld.
  • Signalenrapport: Op een snelle en eenvoudige wijze wordt een beeld verkregen van de meest opvallende resultaten in het persoonlijkheidsprofiel van de kandidaat.
  • Competentieprofiel: waar is de kandidaat goed in en welke competenties zou hij nog verder willen ontwikkelen?

Rollenrapport
Bestaat uit drie onderdelen: groepsrollen, leiderschapsstijlen en medewerkersstijlen. Het rapport geeft daarmee inzicht in de rol die de persoon inneemt in een groep, welke leiderschapsstijl iemand zou hanteren en onder welke leiderschapsstijl iemand het beste tot zijn recht komt.

Stressrapport
Geeft de gevoeligheid van de kandidaat aan voor (mogelijke) stressfactoren in de werksituatie. Ook laat het rapport zien op welke wijze de kandidaat met stressvolle situaties omgaat.
 

Wat levert een OPQ-test op?

  • Na het invullen van de OPQ heeft de kandidaat een goed beeld van zichzelf en van waar de voorkeur voor bepaald gedrag in het werk ligt.
  • De kandidaat krijgt een goed beeld van zijn kwaliteiten en valkuilen én wat hij hiermee kan.