Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit meer te werken!

Privacyverklaring Exterkate Coaching

Bij het verlenen van de diensten van Exterkate Coaching worden persoonsgegevens verwerkt. Om u te informeren hoe Exterkate Coaching met uw persoonsgegevens omgaat, is deze privacyverklaring opgesteld.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 november 2018.

 

1. Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Exterkate Coaching
Annemarie Exterkate
Telefoonnummer: +31 6 38 95 25 03
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

2. Het gebruik van persoonsgegevens door Exterkate Coaching
Exterkate Coaching verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

 

3. Persoonsgegevens
Exterkate Coaching verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
 • Geboortedatum en –plaats;
 • Geslacht;
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden;
 • Indien noodzakelijk gegevens over uw gezondheid.

 

4. Doeleinden
Exterkate Coaching verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid;
 • Het verzorgen van opleidingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Benchmarking;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen.

 

5. Grondslagen
Exterkate Coaching verwerkt persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting aan de Belastingdienst.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd

 

6. Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan Exterkate Coaching persoonsgegevens uitwisselen. Exterkate Coaching kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruikmaken van diensten van derden, zoals de IT-leverancier van de website of ingeschakelde zzp'ers. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Exterkate Coaching zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële doeleinden.

 

7. Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Uw persoonsgegevens zullen niet buiten de EER worden verwerkt.

 

8. Bewaartermijn persoonsgegevens
Exterkate Coaching zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens 3 jaar bewaard zullen worden.

 

9. Hoe Exterkate Coaching uw gegevens beveiligd
Het is belangrijk dat uw persoonsgegevens beveiligd zijn tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Exterkate Coaching passende beveiligingsmaatregelen genomen.

 

10. Cookies
Op de website worden cookies gebruikt om online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt.

 

11. Uw rechten
U heeft het recht om Exterkate Coaching een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens die Exterkate Coaching van u verwerkt. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen en/of af te schermen.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bellen naar +31 6 38 95 25 03. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Exterkate Coaching, laat dit dan vooral weten. Mochten wij er niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegeven.

 

12. Wijzigingen privacyverklaring
Exterkate Coaching kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Om op de hoogte te blijven van wijzigingen, wordt aangeraden om deze verklaring geregeld te raadplegen.